NollCO2-certifiering

Med sin nyskapande arkitektur blir Hyllie Terrass ett av de första kontorshusen i Sverige att precertifieras med NollCO2-certifieringen från Sweden Green Building Council. Ambitionen är att Hyllie Terrass ska uppnå nettonoll klimatpåverkan under sin livstid och målet att minimera klimatavtrycket har spelat stor roll i allt från materialval till konstruktion. Här kan du läsa mer om några av lösningarna som bidrar till att minska Hyllie Terrass klimatpåverkan.

Valt med omsorg

Den minimalistiska fasaden lämnar ett mindre koldioxidavtryck. Betongen i grund, stomme och fasad släpper ut hälften så mycket koldioxid som den konventionella motsvarigheten. Och genom att vända huset mot söder ökar vi dagsljusinsläppet och minskar energiförbrukningen. De gröna terrasserna gynnar den biologiska mångfalden och samlar upp regnvatten. Vi har valt återbrukade och lokalt tillverkade material så långt det går och huset energioptimeras i samarbete med E.ON och Malmö stad. Dessutom skriver vi gröna hyresavtal med alla våra hyresgäster, för att sporra hållbart tänkande i alla led.

Möbler av byggspill

Kan betongkärnor, använda reglar och ratat läder förvandlas till tidlösa och funktionella möbler med hög designnivå? I ett unikt samarbete förenades möbelföretaget Swedese, möbeldesignern Louise Hederström och Skanska för att tillverka möbler av material som annars skulle ha slängts: byggavfall, spill från möbeltillverkning och sjuka almträd. Möblerna har tagit plats i det publika atriumet i Hyllie Terrass och består av bland annat av receptionsdisk, soffor, ståbord och barpallar.

Hållbarhet skapar stolthet

Att göra det medvetna valet att flytta till ett miljöcertifierat kontorshus kommer att öka er trovärdighet och stärka ert hållbarhetsarbete. Det visar för såväl medarbetare som kunder och samarbetspartners att ni är ett företag som prioriterar och arbetar aktivt med hållbarhet.

Forskning visar att just stolthet är avgörande för att vi ska må bra och känna oss motiverade. I organisationer där stoltheten är stor finns ofta utbredd lojalitet och hög lönsamhet. Med ett kontor i Hyllie Terrass kan era medarbetare känna stolthet över att arbeta i klimatneutrala och hälsofrämjande lokaler, byggda på det sätt som framtiden kommer att kräva av oss.

En hälsosam arbetsplats

Hyllie Terrass hälsocertifieras enligt den internationella standarden WELL som utgår från forskning om hur byggda miljöer kan påverkar människors hälsa och välmående. Miljön vi vistas i har större betydelse för vår hälsa än våra gener. Eftersom vi i snitt tillbringar 90 procent av vår tid inomhus har arbetsplatsen en viktig roll att spela. En hälsosam fysisk arbetsmiljö ökar både trivsel och produktivitet.

De egna terrasserna och kvartersparken inspirerar till utomhusvistelse. Generösa fönsterpartier släpper in rikligt med dagsljus. Effektiv ventilation och naturliga material ger frisk luft och friskare människor. Cykelhotellet och den aktiva livsstilen i området gör det enklare att få in motion i vardagen. Och i husets restaurang The Garden ligger fokus på naturlig mat i säsong.

"För ett vanligt företag är ungefär 90 procent av driftskostnaderna relaterade till personal. Att fokusera på välmående och hälsa hos medarbetarna är därför både omtanke och affärsnytta."

Sofia Ekerlund,

Uthyrnings- och Marknadschef ansvarig för hälsa/WELL